Doa-Sembahyang-Meditasi

Pengertian di Bambooways philosophy adalah :

Doa adalah ungkapan hati dan pikiran seseorang yang ditujukan keluar dari dirinya untuk menghubungi seseuatu yang dianggap lebih dalam segala-galanya daripada dirinya guna mendapat atau memperoleh bantuan baik untuk diri sendiri ataupun pihak lain.

 Sembahyang adalah suatu prosesi cara-cara berdoa yang terdiri dari beberapa rangkaian acara doa atau ritual dengan mempergunakan peralatan tertentu yang diyakini sebagai perantara untuk menyampaikan berita atau doanya kepada yang dimohonkan, yakni para Dewa, Nabi, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berita itu dapat berupa penghormatan, permintaan, terima kasih dan rasa syukur, dll.

 Adapun Meditasi mempunyai pengertian suatu upaya atau latihan yang dilakukan secara sadar untuk mengheningkan dan menentramkan pikiran agar penerimaan informasi abstrak yang berasal dari Roh Pembimbing manusia ( yang menghuni tubuh manusia sejak dalam kandungan/kelahiran) dapat diterima secara sadar oleh individu yang bersangkutan.

 Setiap orang mempunyai pengertian dan manfaat serta tujuan yang berbeda-beda tentang doa, sembahyang dan meditasi.